Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

Syariah Judiciary Department Malaysia
Aras 2-4, Blok D7, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62677 Putrajaya, Malaysia
Phone: +603-88864800
Website: www.jksm.gov.my